Trzy typy gier strategicznych

Trochę inny typ od standardowych gier stanowią strategie. Może to być jedno, lub nawet wieloosobowa gra, w której najważniejsza jest zdolność kierowania, przewidywania reakcji, dobrego planowania i inwestycji mogących przynieść zysk w późniejszym czasie. Mogą to być gry, gdzie zarządzamy Królestwem i jego wojskami, a także kierujemy przedsiębiorstwem, fabrykami, czy też jakąś społecznością. Gry strategiczne możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza nosi nazwę gry turowej. Polega ona na dzieleniu czasu rozgrywki na poszczególne tury, które wykorzystywane są przy wykonywaniu ruchów własnych i przeciwników, na przemian. Drugą grupę stanowi Real Time Strategy, czyli strategia czasu rzeczywistego, gdzie rywale wykonują zadania w tym samym czasie, bez dzielenia rozgrywki na tury. Często wymagają intuicyjnych przewidywań manewrów wroga, szybkiego planowania i myślenia, gdzie czas odgrywa główna rolę. Trzeci typ to strategiczne gry mieszane. Jak łatwo się domyślić, jest to połączenie turówek z RTS-ami. Do najpopularniejszej gry turowej należy Heroes of Might and Magic. Najsłynniejszą grą czasu rzeczywistego można uznać Star Craft i pionierską strategię Dune 2. Natomiast Fallout, to przykład strategicznej gry mieszanej. Co jest istotne, często takie gry posiadają tryb online, umożliwiający granie w sieci z wirtualnymi przeciwnikami.