Produkowanie gier a rozwój sprzętu

Dla nowoczesnego grafika bardzo ważne jest umiejętne wykorzystywanie wielu bardzo różnych programów dostępnych na rynku. A programy graficzne pisane są dzisiaj coraz częściej wcale nie z myślą o przeciętnym anonimowym użytkowniku, ale z myślą o zaawansowanych klientach korporacyjnych, dla których programy do tworzenia animacji komputerowych czy niezbędnych graficznych modyfikacji stanowią kluczowy sposób wykonywania swojej pracy. Programy graficzne służące do obróbki zwykłych materiałów graficznych, tak samo jak nieco bardziej skomplikowane aplikacje do tworzenia animacji, gier komputerowych czy efektów specjalnych, pisane są przez dokładnie te same firmy i przeważnie główny target tych aplikacji pozostaje ten sam. To małe, średnie i wielkie przedsiębiorstwa, media i firmy produkujące i dystrybuujące gry komputerowe pozostają głównymi użytkownikami tego typu programów. A żeby programy te mogły swobodnie i bez najmniejszego problemu funkcjonować i zarabiać na swoich właścicieli niezbędne jest posiadanie odpowiednio nowoczesnego sprzętu. Na przeciętnym komputerze a już w szczególności na komputerze przenośnym uruchomienie bardzo zaawansowanych narzędzi pomagających na tworzenie dowolnych grafik jest praktycznie niemożliwe. I chociaż wielu wielkich grafików posiada tablety, to przeważnie mają one służyć jedynie do wyświetlania wyników pracy czy prezentowania krótkich renderowanych filmików z gry czy innego projektu. Ale wszystkie te prace najpierw przygotowywane są przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanego sprzętu komputerowego, który radzi sobie z prowadzeniem nawet kilkuset tysięcy operacji na sekundę. Dzięki temu twórcy najbardziej nawet realistycznych gier komputerowych w istocie muszą mieć tylko dobry pomysł na grę. Kwestie graficzne, tworzenie najróżniejszych sekwencji i animacji, pozostają dzisiaj maksymalnie przerzucone na karty graficzne, które coraz częściej do optymalizacji swojego funkcjonowania wykorzystują przetwarzanie nie programowe, ale urządzeniowe. To pozwala odciążyć komputer i jego pamięć od prowadzenia dodatkowych i często zbędnych obliczeń a pozwala na mocniejsze zaangażowanie podzespołów bazowych w podstawowe procesy niezbędne przy tworzenia animacji komputerowej, grafiki czy gry wideo.