Strategiczne gry komputerowe

Jedną z najbardziej charakterystycznych form gier komputerowych stanowią tak zwane gry strategiczne. Są to takie gry, które wymagają dłuższego zaangażowania. W ich trakcie gracz musi skoncentrować się na tym, by dbać o rozwój jakiegoś wybranego państwa lub plemienia. Gry takie mogą też polegać na przykład na symulacji prowadzenia restauracji albo gospodarstwa rolnego. Oczywiście z początku sprawa ta wydaje się bardzo prosta, ponieważ jednostka, którą się kieruje nie jest zbyt rozwinięta i nie potrzebuje wiele do prawidłowego funkcjonowania. Jednak chodzi właśnie o to, by rozbudować ja do rozmiarów imperium i tak nim zarządzać, by współczynnik zadowolenia mieszkańców utrzymywał się na wysokim poziomie, zaś terenom zarządzanym przez gracza, który pełni tu funkcję władcy czy administratora, nie zagrażał żaden wróg. Oczywiście sam przebieg gry i jej możliwości zależą w głównej mierze od producentów i autorów, którzy ustalają fabułę całej gry i możliwe do rozegrania scenariusze. Okazuje się, że stworzenie dobrej gry strategicznej musi nie tylko bazować na doskonałym pomyśle, świetnej grafice czy ścieżce dźwiękowej, ale musi brać pod uwagę także ogrom możliwości decyzyjnych, jakie na każdym etapie podjąć może gracz. Dodatkowym atutem takiej gry jest duża przestrzeń gry, czyli fakt, że gracz może przemieszczać się po ogromnym wirtualnym terenie.