Wpływ gier komputerowych na psychikę

Oddziaływanie gier komputerowych na ludzką psychikę jest bezustannie badane przez psychologów, socjologów i pedagogów. Co do wad i zalet gier zdania są podzielone. Przeciwnicy twierdzą, że przykładowa gra akcji, gdzie głównym czynnikiem są zachowania agresywne, a podłoże często ma wymiar patologii wpływają demoralizująco na człowieka, co może później mieć odzwierciedlenie w prawdziwym świecie. Uważają również, że gra komputerowa może wpłynąć na nasze myślenie, ponieważ jej metody działania są schematyczne, gracz nie ponosi odpowiedzialności za błędne decyzje, a to może ograniczać człowieka w realnym środowisku, gdzie brak kreatywności i nieodpowiedzialne zachowanie może mieć negatywne skutki. Na koniec dodają, że zauważalny staje się efekt uzależnienia od gier komputerowych. Po drugiej stronie barykady stają osoby twierdzące, że za dzięki graniu możemy wytrenować refleks, rozwinąć spostrzegawczość, a podnoszenie umiejętności poprzez powtarzanie pewnych czynności i trening kształtują w człowieku motywacje do działania, pomimo porażek, gdyż są utwierdzani w przekonaniu, że kolejne próby mogą w końcu przynieść zamierzony efekt. Ponadto w oparciu o badania, utarło się stwierdzenie, że zachowania z gier nie są przenoszone na realna płaszczyznę ponieważ gracz wykonuje pewne czynności za pomocą specjalnego sprzętu, co bezpośrednio pozwala mu stwierdzić, że znajduje się w świecie fikcyjnym.