Rozszerzone sieciowe RPG

Ciekawą odmianą, bardzo popularną ostatnimi czasy, gier RPG, jest MMORPG. Skrót pochodzi od angielskojęzycznej nazwy Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Główną, najważniejszą i bardzo pożyteczną dla wielu użytkowników różnicą pomiędzy RPG, MMORPG jest fakt, że te drugie charakteryzują się możliwością grania za pomocą sieci Internet z innymi, powiedzmy żywymi uczestnikami. Same zasady gry nie różnią się specjalnie od zasad, które reprezentują sobą gry RPG. Gracz kieruje postacią, która przemierza poszczególne rozdziały, a w nich ma opowiedzianą pewną historię, gra ma swoją fabułę i stawia przed graczem poszczególne zadania. Zdarzają się tu również drużyny, które mają wspólny cel, jednakże składają się one nie z postaci kierowanych przez komputer, ale z postaci, które są kierowane przez żywych użytkowników, podłączonych do tej samej sieci. MMORPG są bardzo popularnymi obecnie grami i posiadają ogromną ilość użytkowników. Tworzą się już konkretne społeczności, które składają się z graczy i miłośników, którzy komunikują się ze sobą, często nie tylko rozmawiając o planowanych rozgrywkach. W tym gatunku gry gracz pokonując kolejne zadania automatycznie uzyskuje przeróżne punkty. W zależności, od nabytej umiejętności, są to punkty za doświadczenie, czy też właśnie za umiejętność lub trening. Są one bardzo istotne, ponieważ rozwój postaci w grze powoduje, że w późniejszych rozdziałach znacznie łatwiej jest stawić czoła poszczególnym zadaniom. Samo rozwijanie postaci gracza również jest ważnym zadaniem całej gry. W przypadku MMORPG każdy z graczy w sieci posiada własną postać, więc każdemu będzie zależało na odpowiednim jej rozwinięciu. W grze tworzą się poszczególne klany lub też gildię, do których możliwe jest dołączenie, o ile ich dotychczasowi członkowie udzielą na to pozwolenia. Czasami trzeba zostać poleconym przez kogoś, czasem trzeba spełnić poszczególne zadania, aby móc zasilić szeregi danej grupy. MMORPG posiada skład nadzorujący, w postaci administratorów, którzy czuwają nad danym serwerem, jak również tak zwanych Mistrzów Gry, którzy starają się czuwać nad całym światem gry, aby nie było w nim nadużyć i nieprawidłowości. Ktoś musi pilnować innych ludzi.